2002-10-21

Igapäevaelu käib närvidele

Rühm meerika teadlasi on kindlaks teinud, et igapäevane elu-olu kurnab inimese närvisüsteemi. Mitmed testides osalenud inimesed kinnitasid, et aeg, mil nad on ärkvel, on neile tunduvalt väsitavam, kui aeg, mille nad veedavad magades.

Ka täpsemad mõõtmised on kinnitanud seda fenomeni ning selles küllaltki komplitseeritud küsimuses ei ole nüüdseks enam mingit kahtlust.

Asjassepuutuv katseteseeria viidi läbi ühes prestiižikamas õppeasutuses, mis üle lahe üldse leidub ja seeläbi avanes võimalus tegeleda tõsiteadusega ka mitmetele üliõpilastele.

Teadusprobleemi lahendamisele kaasa aidanud tudengid avaldasid küll peale tulemuste teadasaamist nende sisu üle sügavat hämmastust, kuid kinnitasid siiski, et on saanud eelkõige ise väga suure teadmise võrra rikkamaks.

Jääb üle vaid põnevusega järgmisi tänapäeva tippteaduse tähtsaavutusi ootama jääda.