2004-03-24

Eesti liitub petturlust kontrolliva konventsiooniga

1. maist liitub Eesti rahvusvahelist petturlust reguleeriva Betrugenburgi konventsiooniga, mille kohaselt tuleb pettureil väljapetetud summalt tasuda kehtiva korra kohaselt tulumaks ning kuriteoks loetakse vaid petturlust, mille puhul hoidutakse saadud tulu maksustamisest.

Seni Betrugenburgi konventsiooni rakendanud maades on ebaseaduslik petturlus aasta-aastalt vähenenud ning samuti on tõusnud elanikkonna teadlikkus oma rahaga ümberkäimisel.

"Igapäevasesse rahakäibesse ning riigieelarvesse on oodata märkimisväärseid täiendavaid rahavoogusid, mis seni on seisnud kas inimeste sukasäärtes, maetuna aedades või langenud lihtsalt ebaseaduslike petturite kätte," sõnas Briti finantsspetsialist Bluffy Artful, kommenteerides konventsiooni rakendamise oodatavaid mõjusid Eesti majandusele.