1999-07-19

Nonsense Software leidis lahenduse aasta 2000 probleemile

Tarkvaratootja Nonsense Software, turuliider Eestis omasuguste seas, on tulnud välja lahendusega aasta 2000 probleemile.

Uudse ideena pakutakse välja võimalust peale 1999. aastat minna ülemaailmselt taas aastasse 1900, mil tänapäevane tehnika suuremas osas puudus.

Tehtud arvutuste põhjal leitakse, et kulutused kaasaegse tehnika hävitamisele on tunduvalt väiksemad, kui tuhandete inimtöötundide raiskamine programmidest aasta 2000 vea väljarookimiseks.

Andmesundkindlustuse seadus sai Piigikogu heakskiidu

Eesli Vabariigi Piigikogu võttis vastu Andmesundkindlustuse Seaduse eelnõu, mille kohaselt kuuluvad kõik kasutatavad andmed kohustuslikule kindlustamisele.

Enne andmete kasutuselevõtmist tuleb nad kindlustada kindlustusseltsis, mis on Eesli Kindlustusega sõlminud lepingu Andmesundkindlustuse pakkumise kohta.

Andmete sundkindlustus võimaldab nende käitlemisel võimaliku andmekao korral saada andmekao tõttu tekkinud materiaalse ja moraalse kahju hüvitust.

Eesli Kindlustusega lepingu sõlminud kindlustusseltsid müüvad kindlustuspoliise 1 sekundi, 60 sekundi, 3600 sekundi, 86400 sekundi, 604800 sekundi, 2592000 sekundi ja 31104000 sekundi pikkuse andmekasutuse perioodi tarbeks.

1999-07-12

Akende tootmine lõpetatakse

Meerika ja kogu ilma üks suurematest tarkvaratootjatest PisiPehme on teatanud, et lõpetab alates järgmisest kuust oma menutootesarja Aknad edasi arendamise ning tootmise.

Küsimusele, et millega kavatseb tarkvaragigant edasi raha teenida, vastas suurfirma vaimne juht Villu Väravad, et minnes kaasa üldise trendiga toota töötavat tarkvara, hakatakse tuge pakkuma seni konkurentideks olnud firmadele PunaMüts Tarkvara ning Kee Enn Uuu.

Kontaktandmed

Joosep-Georg Järvemaa
georg@nonsense.ee

Nonsense News Service Online on avatud

Nonsense News Service Online on avatud, nagu teatab nende võrgulehekülg aadressil http://www.nonsense.ee/.

Leheküljel selgub, et viimaseks uudiseks on näiteks Nonsense News Service Online avamine. Lisaks teatatakse, et Nonsense News Service Online eesmärgiks on info pakkumine, samuti võetakse infot ka vastu.