2012-02-17

SFA hindas Euroopa Liidu liikmesriikide panust illegaalse toidu vastu võitlemises


foto: toomas-marit.hinnosaar.net
Illegaalne toidukaubandus on paljude arengumaade jaoks valulik probleem, mis mõjub laastavalt toidutööstusele, selle tööjõule ja üldisele heaolule. Euroopa Liit on püüdnud erinevaid meetmeid rakendades võidelda ebaseadusliku toiduga oma siseturul, kuid pingutused ei ole kandnud vilja, selgub mugavustoitude ühenduse SFA äsjasest uuringust.

Euroopa Liit on seoses võitlusega illegaalse toidu vastu koostanud mitmeid õigusakte ja tegevusplaane. Aastal 2003 jõustas Euroopa Komisjon tegevuskava, mis läbi vabatahtlike lepingute sõlmimise arenguriikidega pidi vähendama ebaseadusliku toidu jõudmist Euroopa Liidu riikide turule. Tegevuskava ei ole tänaseni suudetud algsel kujul rakendada.

Aastal 2010 võeti vastu Euroopa Liidu toidumäärus, mille rakendussätted jõustuvad 2013. aasta märtsis. Määrus keelab illegaalse toidu müügi Euroopa Liidu turul. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enne toidumääruse rakendamist ette valmistama meetmed, kuidas illegaalse toidu jõudmist turule tõkestada.

SFA koostatud uuring näitab, et Euroopa Liidu liikmesriigid tegutsevad võitluses illegaalse toiduga ebaefektiivselt. Kõige madalamalt hinnati uuringus Eestit, Soomet, Itaaliat, Hispaaniat, Kreekat ja Slovakkiat, kõige kõrgemad hinnangud pälvisid Ühendkuningriigid, Holland ja Saksamaa, kuid ka viimaste puhul mööndi, et edusammud ei ole olnud märkimisväärsed.

Eesti madal hinnang on tingitud passiivsusest ebaseadusliku toiduga võitlemiseks kanda võetud rahvusvaheliste kohustuste rakendamise analüüsimisel ja ministeeriumitevahelise koostöö puudumisest.