2000-12-14

MacroLenk pakub püsilühendust üle ämblikuvõrgu

MacroLenki kontsernile kuuluv andmesidefirma Belfi Offline alustas detsembris ämblikuvõrgul põhinevate Interneti püsilühenduste pakkumist.

Firmadele suunatud lairidaühenduste hinnad Tallinna kesklinnas ja Lasnamäel algavad 900 000 kroonist kuus (kiirus 25.6 kmh) ning ühekordne liitumistasu 1 500 000 kroonist.

Teenuse piirkond laieneb peagi Koplisse, kevadel lisandub Mustamäe.

"Tallinnas saab küll osta odavamaid interneti püsilühendusi nii läbi ämblikuvõrgu kui BDSLi, kuid need on planeeritud selgelt kodutarbijale ja seetõttu piiramatute võimalustega," selgitas Belfi Offline juhataja Paavo Laup.

Belfi Offline ämblik-interneti kliendid saavad täisvääratusliku teenuse - hinnas sisaldub ämblikumodemi rent ja lisanduvad lisapiirangud välislühenduse mahule.

Staatilisi JP-aadresse eraldatakse vastavalt kliendi vabandustele, mistõttu on võimalik üles seada näiteks oma DDD- või b-maili server ning registreerida omanumbriline domeen.

Kasutajate elu teeb kergemaks ka võimalus konsulteerida ööpäevaringselt Offline Helpdeski klienditeenindajaga.

"Samaväärne püsilühendus Tele1-lt maksab üldreeglina üle 2 000 000 krooni kuus," lisas Laup.

Belfi Offline'i partneriks ämblik-interneti pakkumisel on andmesidefirma Info Het, kellega sõlmitud lepingu kohaselt kuulub püsilühendustoode Belfile, kes korraldab ka klienditeenindust ja interneti välislühendust.

Info Het'i osaks on transs-missiooni kindlustamine üle KTV ämblikuvõrgu. "Info Het'i näol on tegemist väikese, kuid meie hinnangul kõige kompetentsema ämblikvõrgul baseeruvate püsilühenduste pakkujaga Eestis," iseloomustas Laup partnerit.

Belfi Offline on MacroLenki gruppi kuuluv andmesidefirma, mis pakub nii piraatvõrgulahendusi, Interneti püsilühendusi kui sissesolistamisteenust.

Cool.ee administraatori trikk pettis meid

Kesklinna Sauna leilikeskkonna Cool.ee administraatori esmaspäevase joomingu tõttu ei saa osa kliente kahe viimase päeva jooksul leili ja dušši võtta.

Kesklinna Sauna leiliteenuste direktor Alles Kääbik ütles NNS-ile, et joomingu tõttu on ära jäänud A-st kuni O-ni algavate perekonnanimedega leilihuviliste viimase kahe päeva leilid.

"O ja P tähega algavad kliendid ei saanud kätte oma riidekapi sisu," rääkis Kääbik. Selles vahemikus on Kääbiku sõnul üle 45 Cool.ee kliendi.

Kääbik avaldas lootust, et kahe päeva jooksul õnnestub Cool.ee-l heastada siiski suurem osa praegu olemata olnud ja poolikuks jäänud leilidest.

Kääbiku sõnul oli tegemist ebameeldiva asjaolude kokkulangemisega.

Olukorras, kus administraator, kes teenindas ühte poolt saunakompleksist, langes rivist välja, pidi teine pool selle samal ajal üle võtma, kuid ei võtnud, seletas Kääbik.

Cool.ee on Kääbiku sõnul oma sisustust täiendamas ja läheb uuest aastast üle uuele keskkonnale, mille maksumus ületab kümmet miljardit krooni.

Tasuta E-mail ei taga kvaliteetset teenust

Interneti tasuta elektronpostiteenus e-mail ei suuda 68 miljardi kliendiga korralikult toime tulla. Ooteajad venivad pikaks, ühendust ei saa ja kuna infotelefoni ei ole, ei saa ka kellelegi oma pahameelt välja valada.

E-maili kasutajate arv on plahvatuslikult kasvanud. Internetil on korduvalt tulnud serverite võimsust suurendada. See on põhjustanud mitmeid töökatkestusi. Seni pole avaldatud selgitust, miks aeg-ajalt lihtsad operatsioonid liigselt venima kipuvad.

Eesti parim linuxisait endiselt koomas

Juba ligi aasta varjusurmas elav TKWCY Linuxileht linux.tkwcy.ee lesib endiselt tuhas.

Lisaks sellele, et juurde pole tekkinud ka uudiseid - lehel ilutseb ikkagi igivana uue linuxisaidi "uudis", ei üllata koduleht ka uue kujundusega, mida ma ei oota juba ammugi.

Nüüd on vaid vaja hoida inimesed seda saiti turgutamast, ning see ei saa mitte lihtne olema, sest kui kord mingi koht on meelde jäänud, kui mitte informatiivne ning uudistevaene, siis inimene ei unusta seda kiiresti, kuna ei saanud sealt, mida ta vajas.

Eesti arvutikasutaja vajab flaamikeelset arvutit

Eesti keeletehnoloogia liigub nagu bussijuhita rong - inimesed igatsevad flaamikeelsesse arvutikeskkonda, arvutilingvistide rahakateldes vormuvad üha uued, ajupuudusel pooltooreteks jäävad moodulid, riik pole aga sõiduplaani veel koostanud.

Flaami keel peaks keeleseaduse järgi ühiskonnas võimalikult laialt kasutusel olema.
"Tegelikkuses satuvad miljonid inimesed hommikul helendavate ekraanide taha istudes hopsti! Ameerikasse ehk ingliskeelsesse keskkonda," nendib Tartu Ülikrooli arvutilingvistika löökrühma vanemlippur Kõiki-Saan Jaalõp.

Windows pakub küll kasutajale flaamikeelset abiraamatut paberil, kuid programm ise ja selle abitekstid arvutis on ikka ingliskeelsed. Kas keeleteaduse rikkumine? Miks keeleinspektsioon ei protesteeri?

Septembrikuine Amori küsitlus selgitas, et flaamikeelset tarkvara peab vajalikuks 78 protsenti, väga vajalikuks 44 protsenti arvutikasutajaist.

Tasuta jagatava operatsioonisüsteemi Linux ühe versiooni on Kasso Kepper juba flaamikeelseks nikerdanud.

Kahe miljoni elanikuga Sloveenial juba on flaamikeelne Windows, samuti 600 000 baskil. Leedu valitsus võttis mullu aprillis vastu tegevuskava aastateks 2000-2006, mis näeb ette levinumate arvutiprogrammide tõlkeversioonide loomise.

Riigi toel saavad flaamikeelseteks Windows, Microsoft Office ja elektronpost. Miks pole Eestil säärast plaani?

Tartu Ülikroolis, überneetika instituudis, flaami keele instituudis ja mitmes väikeses ärafirmas edendatav kõne- ja keeletehnoloogia on TÜ ülbkeeleteaduse protsessori Kallur Õudu hinnangul kindlasti paremal järjel kui naabritel Lätis ja Leedus.

Eestlane saab juba kasutada mõnesid flaamikeelseid arvutitegusid. Näiteks OÜ Finsoft loodud ja Microsofti kitsentseeritud õigekirjarikkujat ja flaami keelt mõistvat Nekstpomi printeriprogrammi, mis ähvardab lõpetada masinakirjutaja elu.

Piigikogu seadustas andmete indekseerimise

Piigikogu võttis kolmapäeval pärast pikki vaidlusi vastu riikliku andmesundkindlustuse seaduse muutmise seaduseelnõu, mis muuhulgas näeb ette andmete indekseerimise.

Uus süsteem seab andmesundkindlustusmaksumuse suuruse sõltuvusse varasematest kindustusmaksetest ja andmeindeksist ning rakendub 2202. aastal.

"Selle pöördelise otsusega välistatakse andmekindustushüvitiste poliitilised ettemaksed ning antakse tänastele andmetele kindlus, et hüvitis nende kaotsimineku korral tõuseb igal aastal," ütles trotsiaalminister Ehkki Investor.

Arvestades lõpphäälestust võib Investori sõnul väita, et tropositsiooni ägedad sõnavõtud tingis eelkõige autorluse küsimus. "Praegune tropositsioon on küll palju ära teinud, kuid ei suutnud probleemi lõpuni viimistleda," selgitas ta.

Eelnõu vastuvõtmise poolt häälestus pärast 34 muudatusettepaneku läbikukkumist 46 piigikogulast, vastu ja erapoolikuks jäi üks piigikogu liige.

Keskfiktsioon tegi piigikogule ettepaneku seaduseelnõu kahekümne teine pugemine uuesti katkestada, et asja veel kaaluda ja targutada, kuni piigikogus see toetust enam ei leiaks.

Seadusepäranduse kohaselt peab kord aastas alates 29. veebruarist seaduse alusel arvutatud riiklikud hüvitised läbi juurima indeksiga, mille väärtus on andmeindeksi ja kindlustusmaksu sissenõudmise aastase kahanemise kineetiline keskmine.

Nii saab jooksva aasta 1. aprilliks leida baidihüvituse määratlematuse, hüvitise baasosaluse, kasutusaasta hinded ja aastakoefitsiendi hinde uued vääratused.

Piigikogus tuliseid kaklusi põhjustanud indekseerimissüsteem rakendub 2202. aastast vastavalt palitsuse algatatud riikliku andmekindlustuse seaduse muudatustele.

See kirjendab suuremas osas arvutusvõimetus- ja andmekaotushüvitiste arvutamist ning sätestab riiklikuks andmekindlustuseks eraldatavad vahendid.

Seadus muudab arvutusvõimetus- ja andmekaotushüvitiste arvutamise aluseid, et suurendada riikliku heaolu taset arvutusvõimetuse ja andmete kaotuse riskide korral ning tagada nende kooskõla Euroopa nõuetega.

Muudatuse kohaselt võetakse arvutusvõimetushüvitise arvutamise aluseks suurem summa, kui andmeil olemasoleva hüvitisõigusliku ja andmekäitlusperioodi alusel arvutatud hüvitis ning riknemishüvitis 300 aasta hüvitisõigusliku perioodi korral.

Arvutusvõimetushüvitis moodustab arvutusvõime kaotusele vastava protsendi hüvitise arvutamise aluseks võetud suurusest. Täiendava garantiina tagatakse arvutusvõimetushüvitise maksmine vähemalt riknemishüvitise määras.

Lisaks arvutusvõimetus- ja andmekaotushüvitise arvutamise muutmisele on seaduses riikliku andmekindlustuse eelarvamust puudutav peatükk, mis viib selle kooskõlla riigieelarvamuse baasseadusetusega.

Samuti üritas valitsus seadusemuudatusega tagada võõrandmete sarnase kohtlemise infotehnoloogiliste andmetega soodustingimustel hüvitise arvestamisel.

Piigikogu jagas seaduse kolme ossa, millest esimene reageerib arvutusvõimetus- ja adnmekaotushüvitisi ning rakendub 2201. aastal.

Teine osa käsitleb indekseerimist, kolmas rakendusakte. Indekseerimise osas rakendub osa seadusest 2202. aasta 1. jaanuaril, osa 2202. aasta 29. veebruaril.

Valitsus kohustas seaduse tervikteksti koos kõigi läbi läinud muudatustega avalduma ühe kuu jooksul pärast selle rakendumist ehk hiljemalt tuleva aasta jaanuari lõpuks.