2005-02-17

Pedagoogid saavad palgajuhendid

foto: goodnews.ee
Eile kinnitati kuueteistkümnendat korda lõplikult pedagoogide töö tasustamise eelnõu. Põhikooli ja gümnaasiumi direktor koostab eelnõu järgi koostöös kooli nõukoguga palgajuhendi.

Õpetaja võtab juhendi ja hakkab juhendis antud juhiste kaudu otsima, kust ta palka saab.

Töötuid ootavad ees kodused tööd

foto: AFP/Scanpix
Valitsus ja tööhõiveamet teatavad, et töötuks registreerumine muutub alates uuest kuust. Samuti muudetakse töötu kui sellise mõistet ja töötule hakatakse andma koduseid töid.

Eesti Energia maksustab ka staatilise elektri

Eesti Energia otsib täiendavaid teid investeeringuteks vajaminevate summade leidmiseks ja lisaks tavapärase elektrienergia hinna arvutamisele tuleb lähiajal kasutusele ka staatilise elektri maksustamine.

Haridusosakutele lisanduvad ka haridusaktsiad

Valitsuse eilsel haridusalasel korralisel istungil pakuti välja mitmeid teid hariduselu arendamiseks. Kõrvuti haridusosakutega käivitatakse veel sel kuul ka haridusaktsiate süsteem.