2001-12-20

Tartu teadlased sekkuvad maailma idioodiärisse

Maailma idioodiärisse pürgiv Tartu kõrgtehnoloogiafirma AS Clinton on Tartu teaduspargis käivitamas ainulaadsete galliumarseniididiootide (GaAs idioot) tootmistehast.

Clintoni juhatuse liige, füüsik Roland Põrn ei soovinud enne esimest toodangupartii müümist asjast pikemalt rääkida. Oleme käivitanud kõige olulisema - rumalusbakterite kasvatamise, jäi Põrn napisõnaliseks.

Põrn prognoosis, et lepingu esimese partii müümiseks sõlmivad nad kuu-kahe pärast. GaAs idioodi töötemperatuur on üldlevinud tavaidioodist kõrgem ja see võimaldab toota väiksemagabariidilisi idioodipolke.

GaAs idioot on tavaidioodist ka tunduvalt rumalam. Idioote kasutatakse enamikes ettevõtetes, kust raha läbi käib. Tartu füüsikute poolt välja töötatud GaAs idiootide vastu on huvi üles näidanud mitmed tuntud börsiettevõtted.

Tartu teaduspargi tegevdirektori Emm Erne sõnul rendib Clinton alates selle aasta algusest nende majas 1000 ruutmeetrit, kuhu on rajatud ka käivitatav idiooditehas.

Autor: Väino Rosenthal

2001-09-07

Winblows XB-s ei esine internetiinfot

Microsohk tutvustas ilma suurema meediakärata uut Internet Exploderi funktsionaalsust, mistõttu IE enam internetikülgi ei näita. Selle asemel suunatakse kasutaja Microsohi enda koduleheküljele, kus püütakse küsitule võimalikult sarnane lehekülg leida.

Kuigi Microsohk on sarnast funktsionaalsust ka varem pisteliselt rakendanud, siis uus versioon on senistest oluliselt resoluutsem. Seetõttu kardavad kodulehekülgede tegijad, et Microsohk kallutab arvutikasutajad arvama, et Microsohi kodulehekülg ongi internet.

2001-09-05

Mees kaebas oma parema käe kohtusse

Meeriklane Ruiitsi Nuckudrama kaebas oma parema käe kohtusse, kuna too alandavat oma vasakul asetsevat kolleegi.

Peremees olevat oma käsi jälginud juba mitmeid aastaid ning avastanud, et parem käsi jätab vasakule teha palju vähemtähtsamad ning tihtipeale isegi ebameeldivad ülesanded.

"See on suisa lubamatu, peaksime ju elama õiglaselt ning sõbralikult. Seda enam, et olen juba 60 aastane ning palju pole enam jäänud," avaldab Nuckudrama nördimust.

Kohalik seadus näeb säärase kuritöö eest ette lahastamise kuni 6 aastaks. Raskendatud asjaolude ilmnemisel võidakse lahastamise asemel rakendada ka kipsi.

Viimati pöördus Nuckudrama sarnase kaebusega kohtusse 5 aasta eest, mil süüdistas oma vasakut jalga korduvas kaaskodanike tülitamises hoopidega tagumikku. Kolm aastat väldanud kohtuprotsess lõppes jäseme amputeerimisega.

2001-08-15

Naabri-Valve ja Eesti Energia sõlmivad koostöölepingu

Reedel kirjutavad naabri-Valve ja Eesti Energia alla koostöölepingule, mille eesmärk on võidelda elektriliinide, -kaablite ja -arvestite varguse vastu.

Lepingu kohaselt annab Eesti Energia naabri Valvele, kes elab vargustest enam ohustatud piirkonnas, tasuta kasutada pinge kadumise signalisaatorid.

Valvet õpetatakse seadet kasutama, samuti jagatakse talle kontaktnumbrid, millele pinge kadumisest teatada. Teated jõuavad nii Eesti Energia dispetšeriteni kui ka politsei või turvafirmani.

"No ei tea, kas mina, vana inimene, ikka nende lektriasjadega akkama saan. Aga eks elus ole ullamatki tööd tehtud," arvas Valve-tädi ja läks kanadele teri andma.

Autor: Öökull - otse metsast

2001-08-10

Peep Kõral pani interneti välipeldikusse

Iiumaa läänetipus Pistnal on nüüd internetipunkt, mis ekstreemettevõtja Peep Kõrali sõnul erineb kõigist samalaadsetest Eeslis, kirjutab LS Opaleht.

"Internetipunkti panime väikesesse välipeldikusse kahe istepoti vahele," ütles Peep Kõral.

"See on tasuta ja avatud kella kümneni hommikul ilma suitsupauside ja tervisepäevadeta." Kohe pandi üles ka veebikaamerad, millest üks hakkab ilmselt tööle tualetipoti kaane all.

Kõrali sõnul ei levi Pistna läänetipus mere- ega helilained ning "õieti ei saa me siin postigi". Eesli Tolafon tõi aga kohale digitanaalühenduse ning see võimaldaski internetipunkti avamist.

Internetipunkt on avatud lindude rändehooaja lõpuni ja hoiab kohalikud kirjaoskajad välisilmaga kursis. Lisaks veebikaameratele paigutatakse paadisillale online-pissuaar.

2001-06-13

Tabati hundipassiga põgenikud

Ööl vastu kolmapäeva tabas Eesti Piirivalve Narvas kaks kurdi, kes proovisid Eestisse tulla hundipassidega. Piirivalve reageeris kiiresti ning nüüd on mõlemad "külalised" kindlas kohas.

Hunti, kes heausksetele kurdidele 1500 dollari eest passid müüs, pole seni õnnestunud leida. Eesti politsei on kuulutanud hundi tagaotsitavaks.

Selgub, et tegu on kodanikuga, kel puudub kindel elu- ning tegevuskoht; mitmete karjavarguste ning brutaalsete mõrvade eest otsivad teda taga ka nii Venemaa politsei, jahimehed kui ka Interpol.

Autor: Mihkel Oras

2001-05-11

Kodune toiduvalmistamine keelatakse

Majandusministeeriumis ette valmistatud uue toitlustusseaduse eelnõu kohaselt ei tohi süüa enam ise teha ega lasta seda teha vabalt valitud kokkadel, vaid selleks peab palkama registreeritud toitlustusfirma.

"Arvestades täna Eestis toimuvat on vajalik üheselt mõistetavalt sätestada toitlustamise võimalikkus ilma toitlustusloa, -projekti ja registris registreeritud toitlustajateta," seisab majandusministeeriumi seletuskirjas eelnõule.

Seaduseelnõus seisab, et toitlustamine peab toimuma vastavalt toitlustusprojektile ja vajalik on toitlustusluba.

Toitlustada võib majandusministeeriumi nägemuse kohaselt vaid ettevõtja, kes on registreeritud riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris.

Eelnimetatud tingimused ei kehti ainult söömaaegadele, mis on lühemad kui 60 sekundit ja kus osaleb vähem kui neli inimest.

Eelnõu üks väljatöötaja majandusministeeriumi toitlustusregulatsiooni talituse juhataja Malev Pikkaru põhjendas seadust sellega, et toitlustamise juurest võhikud eemale tõrjuda.

"Küsimus on ju selles, kas inimene, kes pole toitlustust õppinud, on pädev nii toitlustama, et see oleks ohutu," ütles Pikkaru Veelehele.

Ta märkis, et seaduseprojekti eesmärk on kärpida ka musta turgu.

2001-05-10

Homofoobid koostavad geisõbralike nimekirja

Eesti homofoobide assotsiatsioon (EHA) teatas, et alustab geisõbralike nimekirja koostamist, kuhu võivad sattuda ka need, kes oma meelsusest homoseksualistide suhtes teada ei anna.

Nimekirjas hakkavad olema kõik Eesti territooriumil tegutsevad ja geisõbralikku suhtumist ilmutanud organisatsioonid, ettevõtted, ühendused ning muud kommerts-, riiklikud ja mitteriiklikud asutused, seisab assotsiatsiooni pressiteates.

Iga kuu uuenevasse nimekirja pannakse geisõbralikku suhtumist ilmutanud asutuse nimi ja aadress ning soovitus mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma heteroseksuaalidele hoiduda kasutamast selle asutuse teenuseid, kuna see võib osutuda ebameeldivaks, hoiatas assotsiatsioon.

Koos geisõbralikku suhtumist ilmutanud ettevõtete nimekirjaga avaldatakse ka heteroseksuaalidesse lojaalselt suhtuvate ettevõtete nimekiri ning soovitus kasutada vaid nende asutuste teenuseid.

Eesti homofoobide assotsiatsioon lubas, et hakkab e-postiga levitama kirja, milles tehakse asutustele ettepanek vastata mõningatele küsimustele ning selle kirja alusel kujundataksegi asutustest arvamus.

"Kui kirja saanud asutus jätab kirja tähelepanuta, siis lisatakse asutus automaatselt geisõbralike nimekirja," ütles Eesti homofoobide assotsiatsiooni esindaja.

Eesti homofoobide assotsiatsioon kinnitas, et kontrollib ja täpsustab kõiki erinevatest allikatest saabuvaid andmeid ning lisab alles pärast kinnituse saamist organisatsiooni nimekirjadesse.

Assotsiatsioon kutsub Eesti homofoobe üles abistama nimekirjade koostamisel ning hakkab selles valdkonnas tegema heteroseksuaalsete inimestega tihedat koostööd.

Assotsiatsioon avaldas lootust, et geisõbralike nimekirjad on tulevikus abiks normaalsetele asutustele ja tekitavad homoseksualiste eelistavate asutuse suhtes hukkamõistu.

2001-05-08

Microsohk on aastaid salaja klientide arvuteid kasutanud

Nagu selgus täna varahommikul Türbi andmeturbe ja IT nõustamisfirma GasperSky Lab. aruandest, on tarkvarafirma Microsohk juba aastaid salaja klientide arvutite ressursse kasutanud.

Käomuna on poetatud kõikidesse Windowz MT ning Windowz 2000 perekonna operatsioonisüsteemidesse, kus jookseb "System Idle Process" nimeline programm.

Selle olemasolus võib veenduda, kui tegumihalduris "Windowz Task Manager" vaadelda protsesside nimistut, kus eksisteerib iga kasutusel oleva protsessori kohta üks sellenimeline kirje.

Microsohk on senini väitnud, et tegu pole mitte reaalse programmiga, vaid informatiivse lõimega, mille ülesandeks on näidata, mil määral on protsessori jõudlus kasutamata.

"Antud väide on naeruväärne," teatab GasperSky Lab. ärirakenduste osakonna juhtivspetsialist El Merjo Andi.

"Sama absurdne oleks, kui kallaksime ämbrisse vett juurde, saamaks teada, palju seal vaba ruumi on, olles ise teadlikud sellest, kui palju me olime sinna eelnevalt vett mahutanud."

Põhjalikust tarkvaraauditist selgub ka "informatiivse lõime" tegelik olemus, mis polegi niivõrd süütu, kui olime senini uskunud. Programm tegeleb "vabal ajal" Microsohi poolt ette antud arvutusülesannete täitmisega.

Täiendavalt toetudes Meerika kosmoseuurimisagentuuri NADA andmetele, on Microsohk juba aastaid osutanud mitmetele suurfirmadele tohutut arvutusjõudlust nõudvaid teenustöid.

Kuna Microsohi sisekorraeeskirjad pole tänini lubanud erinevatel institutsioonidel veenduda firma arvutipargi täielikus suuruses, pole olnud ka ametlikku alust milleski kahelda.

Kui Windowz MT või Windowz 2000 operatsioonisüsteemiga arvutis on paigaldatud täiendavalt vähemalt üks järgnevatest programmidest, pole arvutusülesannete ning tulemuste transport mingi probleem.

Internet Exploder (2.0 või uuem) Outlock Express (4.01 või uuem) M5N Messender (kõik versioonid)

Üheks põhjuseks, miks Internet Exploder integreeriti tugevalt operatsioonisüsteemi, võib käesoleva aruande põhjal pidada just seda, et tagada kontroll "System Idle Process"'i üle.

GasperSky Lab. jätkab oma tööd, sest on alust arvata, et tööülesandeid ning arvutustulemusi võidakse internetiühenduseta arvutite ning Microsohi vahel transportida ka flopiketaste formaadiandmete seas.

"See pole sugugi suurim põhjendatud laim, mis meie pihta on lennanud," oli Microsohi CEO Steve Balhner rahulik. "Ja me poleks ka sel juhul ainukesed - võtke näiteks Distributed.net või SETI@Home. Ja kui paljud nendes projektides osalejatest teavad, mida nende arvuti tegelikult arvutab?"

Kokkuvõtteks mainis Balhner, et ettevõtte üheks arendussuunaks on tõesti olnud paigaldusprotsessivabade ning kaugjuhitavate toodete väljatöötamine, kuid seda vaid .HET ideoloogia raames.

2001-01-22

Selgusekiir püüti pudelisse

Ameerika ühendriikide teadlastel õnnestus peatada inimmõtlemine, see turgutada ning päästa ta uuesti liikuma.

Mõte on normaaloludes ülikiire, liikudes kiirusega 297 000 000 kilomeetrit sekundis. Mõtlemise kiirus aeglustub aga teatud probleeme, näiteks füüsikaülesandeid lahendades.

Teadlased kasutasid seda nähtust ära ning sundisid spetsiaalsesse gaasikambrisse sisenenud inimese mõtlemise peatuma.

Teadlased ise kinnitavad, et tegemist on läbimurdega, mis võimaldab töötada välja kiiremad autod ja täiesti hügieenilise sideme.

Valgusekatseid tegid kaks sõltumatut uurimismeeskonda: Harlemi ülikooli teadurid härrade Pinky ja Brain juhtimisel ning Harlemi Teadusliku Fantastika Instituudi teadlased Roland Synthesizer'i juhtimisel.

Kahe aasta eest üllatas Brain teadusmaailma, kui tal õnnestus aeglustada inimese mõtlemist 60 nanomeetrini sekundis. Selleks suunati selgusekiir läbi huumoriprisma.

Möödunud aastal õnnestus Brain'il aeglustada mõtte liikumine 1,6 nanomeetrile sekundis.

Mõtlemise peatamiseks tarvitasid teadlased kaubandusvõrgust hangitud alkoholi üle reaalse taluvuspiiri.

Harilikes tingimustes oleks tegemist alkoholimürgitusega, aga kui seda kollektiivselt tarbida, on võimalik muuta see talutavaks. See võimaldab indiviididel joovet taluda.

Kirjeldatud nähtust tuntakse alkoholitarvitamise poolt tekitatud dementsusena. Kui alkoholi lisamanustamine lõpetada ajal, mil joove on piirstaadiumis, peatub mõtlemine.

Kui aga tarvitamist jätkata, siis jätkub ajutegevus, otsekui oleks ta vahepeal puhanud, teatas BBS.