2001-05-11

Kodune toiduvalmistamine keelatakse

Majandusministeeriumis ette valmistatud uue toitlustusseaduse eelnõu kohaselt ei tohi süüa enam ise teha ega lasta seda teha vabalt valitud kokkadel, vaid selleks peab palkama registreeritud toitlustusfirma.

"Arvestades täna Eestis toimuvat on vajalik üheselt mõistetavalt sätestada toitlustamise võimalikkus ilma toitlustusloa, -projekti ja registris registreeritud toitlustajateta," seisab majandusministeeriumi seletuskirjas eelnõule.

Seaduseelnõus seisab, et toitlustamine peab toimuma vastavalt toitlustusprojektile ja vajalik on toitlustusluba.

Toitlustada võib majandusministeeriumi nägemuse kohaselt vaid ettevõtja, kes on registreeritud riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris.

Eelnimetatud tingimused ei kehti ainult söömaaegadele, mis on lühemad kui 60 sekundit ja kus osaleb vähem kui neli inimest.

Eelnõu üks väljatöötaja majandusministeeriumi toitlustusregulatsiooni talituse juhataja Malev Pikkaru põhjendas seadust sellega, et toitlustamise juurest võhikud eemale tõrjuda.

"Küsimus on ju selles, kas inimene, kes pole toitlustust õppinud, on pädev nii toitlustama, et see oleks ohutu," ütles Pikkaru Veelehele.

Ta märkis, et seaduseprojekti eesmärk on kärpida ka musta turgu.

2001-05-10

Homofoobid koostavad geisõbralike nimekirja

Eesti homofoobide assotsiatsioon (EHA) teatas, et alustab geisõbralike nimekirja koostamist, kuhu võivad sattuda ka need, kes oma meelsusest homoseksualistide suhtes teada ei anna.

Nimekirjas hakkavad olema kõik Eesti territooriumil tegutsevad ja geisõbralikku suhtumist ilmutanud organisatsioonid, ettevõtted, ühendused ning muud kommerts-, riiklikud ja mitteriiklikud asutused, seisab assotsiatsiooni pressiteates.

Iga kuu uuenevasse nimekirja pannakse geisõbralikku suhtumist ilmutanud asutuse nimi ja aadress ning soovitus mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma heteroseksuaalidele hoiduda kasutamast selle asutuse teenuseid, kuna see võib osutuda ebameeldivaks, hoiatas assotsiatsioon.

Koos geisõbralikku suhtumist ilmutanud ettevõtete nimekirjaga avaldatakse ka heteroseksuaalidesse lojaalselt suhtuvate ettevõtete nimekiri ning soovitus kasutada vaid nende asutuste teenuseid.

Eesti homofoobide assotsiatsioon lubas, et hakkab e-postiga levitama kirja, milles tehakse asutustele ettepanek vastata mõningatele küsimustele ning selle kirja alusel kujundataksegi asutustest arvamus.

"Kui kirja saanud asutus jätab kirja tähelepanuta, siis lisatakse asutus automaatselt geisõbralike nimekirja," ütles Eesti homofoobide assotsiatsiooni esindaja.

Eesti homofoobide assotsiatsioon kinnitas, et kontrollib ja täpsustab kõiki erinevatest allikatest saabuvaid andmeid ning lisab alles pärast kinnituse saamist organisatsiooni nimekirjadesse.

Assotsiatsioon kutsub Eesti homofoobe üles abistama nimekirjade koostamisel ning hakkab selles valdkonnas tegema heteroseksuaalsete inimestega tihedat koostööd.

Assotsiatsioon avaldas lootust, et geisõbralike nimekirjad on tulevikus abiks normaalsetele asutustele ja tekitavad homoseksualiste eelistavate asutuse suhtes hukkamõistu.

2001-05-08

Microsohk on aastaid salaja klientide arvuteid kasutanud

Nagu selgus täna varahommikul Türbi andmeturbe ja IT nõustamisfirma GasperSky Lab. aruandest, on tarkvarafirma Microsohk juba aastaid salaja klientide arvutite ressursse kasutanud.

Käomuna on poetatud kõikidesse Windowz MT ning Windowz 2000 perekonna operatsioonisüsteemidesse, kus jookseb "System Idle Process" nimeline programm.

Selle olemasolus võib veenduda, kui tegumihalduris "Windowz Task Manager" vaadelda protsesside nimistut, kus eksisteerib iga kasutusel oleva protsessori kohta üks sellenimeline kirje.

Microsohk on senini väitnud, et tegu pole mitte reaalse programmiga, vaid informatiivse lõimega, mille ülesandeks on näidata, mil määral on protsessori jõudlus kasutamata.

"Antud väide on naeruväärne," teatab GasperSky Lab. ärirakenduste osakonna juhtivspetsialist El Merjo Andi.

"Sama absurdne oleks, kui kallaksime ämbrisse vett juurde, saamaks teada, palju seal vaba ruumi on, olles ise teadlikud sellest, kui palju me olime sinna eelnevalt vett mahutanud."

Põhjalikust tarkvaraauditist selgub ka "informatiivse lõime" tegelik olemus, mis polegi niivõrd süütu, kui olime senini uskunud. Programm tegeleb "vabal ajal" Microsohi poolt ette antud arvutusülesannete täitmisega.

Täiendavalt toetudes Meerika kosmoseuurimisagentuuri NADA andmetele, on Microsohk juba aastaid osutanud mitmetele suurfirmadele tohutut arvutusjõudlust nõudvaid teenustöid.

Kuna Microsohi sisekorraeeskirjad pole tänini lubanud erinevatel institutsioonidel veenduda firma arvutipargi täielikus suuruses, pole olnud ka ametlikku alust milleski kahelda.

Kui Windowz MT või Windowz 2000 operatsioonisüsteemiga arvutis on paigaldatud täiendavalt vähemalt üks järgnevatest programmidest, pole arvutusülesannete ning tulemuste transport mingi probleem.

Internet Exploder (2.0 või uuem) Outlock Express (4.01 või uuem) M5N Messender (kõik versioonid)

Üheks põhjuseks, miks Internet Exploder integreeriti tugevalt operatsioonisüsteemi, võib käesoleva aruande põhjal pidada just seda, et tagada kontroll "System Idle Process"'i üle.

GasperSky Lab. jätkab oma tööd, sest on alust arvata, et tööülesandeid ning arvutustulemusi võidakse internetiühenduseta arvutite ning Microsohi vahel transportida ka flopiketaste formaadiandmete seas.

"See pole sugugi suurim põhjendatud laim, mis meie pihta on lennanud," oli Microsohi CEO Steve Balhner rahulik. "Ja me poleks ka sel juhul ainukesed - võtke näiteks Distributed.net või SETI@Home. Ja kui paljud nendes projektides osalejatest teavad, mida nende arvuti tegelikult arvutab?"

Kokkuvõtteks mainis Balhner, et ettevõtte üheks arendussuunaks on tõesti olnud paigaldusprotsessivabade ning kaugjuhitavate toodete väljatöötamine, kuid seda vaid .HET ideoloogia raames.