1999-07-19

Andmesundkindlustuse seadus sai Piigikogu heakskiidu

Eesli Vabariigi Piigikogu võttis vastu Andmesundkindlustuse Seaduse eelnõu, mille kohaselt kuuluvad kõik kasutatavad andmed kohustuslikule kindlustamisele.

Enne andmete kasutuselevõtmist tuleb nad kindlustada kindlustusseltsis, mis on Eesli Kindlustusega sõlminud lepingu Andmesundkindlustuse pakkumise kohta.

Andmete sundkindlustus võimaldab nende käitlemisel võimaliku andmekao korral saada andmekao tõttu tekkinud materiaalse ja moraalse kahju hüvitust.

Eesli Kindlustusega lepingu sõlminud kindlustusseltsid müüvad kindlustuspoliise 1 sekundi, 60 sekundi, 3600 sekundi, 86400 sekundi, 604800 sekundi, 2592000 sekundi ja 31104000 sekundi pikkuse andmekasutuse perioodi tarbeks.

Kommentaare ei ole: