2004-10-20

Kas sinu raha on petturite eest kaitstud?

Erinevate petturlusega tegelevate organisatsioonide poolt läbi viidud uurimuse kohaselt langevad iga päev pettuse ohvriks sajad, kui mitte tuhanded võrgukasutajad.

Ainuüksi möödunud aastal esimesel poolel tekitati petturite poolt kahju ühtekokku miljonite dollarite väärtuses - pannes selle summa Eesti kroonidesse, on see summa ligikaudu 13 korda suuremgi.

Ning olles vanuses 20 kuni 50 aastat - teadke, et kuulute suurimasse riskigruppi - tervelt 75% ohvreist langeb just sellesse vanusevahemikku.

Ei maksa arvata, et internetipetturid tegutsevad vaid mujal maailmas ning Eesti on nende jaoks piisavalt ebahuvitav paik - see pole sugugi nii.

Interneti levikuga Eestis kasvab petturluse oht eestis suisa ekspodentsiaalselt. Ja ei ole vahet, millisesse panka sa raha paigutanud oled - ohvriks võib langeda ühtemoodi nii suur- kui väikepanga klient.

On viimane aeg teha kindlaks, kas Sinu pangakontol olev raha on petturite eest kaitstud.

Sõltumatu andmeturbekonsultant FIE Joosep-Georg Järvemaa on töötanud Eesti pangandusüsteemide eripärasid arvestades välja lihtsa testimismeetodi, mille abil on võimalik riski olemasolul 100% täpsusega see kindlaks teha.

Testi sooritamiseks pole tarvis ei rohkemat, kui lihtsalt oma internetipangas täita maksekorraldus summas 12,34 kr ning kinnitada selle saatmine arvelduskontole nr. 10010030025019.

Selgituse väljal tuleks ära tuua oma e-postiaadress, kuhu läkitatakse testitulemus.

Ja paari päeva pärast on selge, kui suur oht petturluse ohvriks langeda teid varitseb. Samuti sisaldab raport otseseid juhiseid ning näpunäiteid, kuidas petturlusest hoiduda.

Head testimist!

Kommentaare ei ole: