2005-01-07

Kaminakütmine nüüdsest maksustatud

Seoses Eesti Vabariigi kasvava murega Kyoto kliimaprotokolli otsuste ning USA suutmatuse üle seda protokolli ratifitseerida, otsustas valitsus astuda samme maailma õhu puhtamaks muutmise suunas.

Sellega seoses võttis valitsus vastu otsuse kehtestada maks kõigile kaminaomanikele, kuna just Eesti kaminad on siinseks kõige suuremaks saasteallikaks. Iga kaminaomanik peab alates käesolevast jaanuarist maksma 273 krooni aastas kamina iga kuupmeetri pealt. Täiskuupmetraazh saadakse küttekeha, korstna ja lõõride mahu summas.

Koheselt määras peaminister hr Partsti ametisse ka nn kaminavoliniku, kelle ülesandeks on moodustada ametkond, mis kontrollib eelpooltoodud otsuse täitmist. Siseministeeriumi juures tegutsema hakkava ametkonna aastaeelarve jääb Partsti sõnul vahemikku 450-480 miljonit eesti krooni.

Valitsuse pressiteates ütleb peaminister, et tegu on humanitaarabiga USA-le, kes arenguriigina ei suuda esialgu veel talle pandud kvoote täita.

Stenbocki majast,
Mihkel Oras

Kommentaare ei ole: