2001-05-10

Homofoobid koostavad geisõbralike nimekirja

Eesti homofoobide assotsiatsioon (EHA) teatas, et alustab geisõbralike nimekirja koostamist, kuhu võivad sattuda ka need, kes oma meelsusest homoseksualistide suhtes teada ei anna.

Nimekirjas hakkavad olema kõik Eesti territooriumil tegutsevad ja geisõbralikku suhtumist ilmutanud organisatsioonid, ettevõtted, ühendused ning muud kommerts-, riiklikud ja mitteriiklikud asutused, seisab assotsiatsiooni pressiteates.

Iga kuu uuenevasse nimekirja pannakse geisõbralikku suhtumist ilmutanud asutuse nimi ja aadress ning soovitus mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma heteroseksuaalidele hoiduda kasutamast selle asutuse teenuseid, kuna see võib osutuda ebameeldivaks, hoiatas assotsiatsioon.

Koos geisõbralikku suhtumist ilmutanud ettevõtete nimekirjaga avaldatakse ka heteroseksuaalidesse lojaalselt suhtuvate ettevõtete nimekiri ning soovitus kasutada vaid nende asutuste teenuseid.

Eesti homofoobide assotsiatsioon lubas, et hakkab e-postiga levitama kirja, milles tehakse asutustele ettepanek vastata mõningatele küsimustele ning selle kirja alusel kujundataksegi asutustest arvamus.

"Kui kirja saanud asutus jätab kirja tähelepanuta, siis lisatakse asutus automaatselt geisõbralike nimekirja," ütles Eesti homofoobide assotsiatsiooni esindaja.

Eesti homofoobide assotsiatsioon kinnitas, et kontrollib ja täpsustab kõiki erinevatest allikatest saabuvaid andmeid ning lisab alles pärast kinnituse saamist organisatsiooni nimekirjadesse.

Assotsiatsioon kutsub Eesti homofoobe üles abistama nimekirjade koostamisel ning hakkab selles valdkonnas tegema heteroseksuaalsete inimestega tihedat koostööd.

Assotsiatsioon avaldas lootust, et geisõbralike nimekirjad on tulevikus abiks normaalsetele asutustele ja tekitavad homoseksualiste eelistavate asutuse suhtes hukkamõistu.

Kommentaare ei ole: