2001-05-08

Microsohk on aastaid salaja klientide arvuteid kasutanud

Nagu selgus täna varahommikul Türbi andmeturbe ja IT nõustamisfirma GasperSky Lab. aruandest, on tarkvarafirma Microsohk juba aastaid salaja klientide arvutite ressursse kasutanud.

Käomuna on poetatud kõikidesse Windowz MT ning Windowz 2000 perekonna operatsioonisüsteemidesse, kus jookseb "System Idle Process" nimeline programm.

Selle olemasolus võib veenduda, kui tegumihalduris "Windowz Task Manager" vaadelda protsesside nimistut, kus eksisteerib iga kasutusel oleva protsessori kohta üks sellenimeline kirje.

Microsohk on senini väitnud, et tegu pole mitte reaalse programmiga, vaid informatiivse lõimega, mille ülesandeks on näidata, mil määral on protsessori jõudlus kasutamata.

"Antud väide on naeruväärne," teatab GasperSky Lab. ärirakenduste osakonna juhtivspetsialist El Merjo Andi.

"Sama absurdne oleks, kui kallaksime ämbrisse vett juurde, saamaks teada, palju seal vaba ruumi on, olles ise teadlikud sellest, kui palju me olime sinna eelnevalt vett mahutanud."

Põhjalikust tarkvaraauditist selgub ka "informatiivse lõime" tegelik olemus, mis polegi niivõrd süütu, kui olime senini uskunud. Programm tegeleb "vabal ajal" Microsohi poolt ette antud arvutusülesannete täitmisega.

Täiendavalt toetudes Meerika kosmoseuurimisagentuuri NADA andmetele, on Microsohk juba aastaid osutanud mitmetele suurfirmadele tohutut arvutusjõudlust nõudvaid teenustöid.

Kuna Microsohi sisekorraeeskirjad pole tänini lubanud erinevatel institutsioonidel veenduda firma arvutipargi täielikus suuruses, pole olnud ka ametlikku alust milleski kahelda.

Kui Windowz MT või Windowz 2000 operatsioonisüsteemiga arvutis on paigaldatud täiendavalt vähemalt üks järgnevatest programmidest, pole arvutusülesannete ning tulemuste transport mingi probleem.

Internet Exploder (2.0 või uuem) Outlock Express (4.01 või uuem) M5N Messender (kõik versioonid)

Üheks põhjuseks, miks Internet Exploder integreeriti tugevalt operatsioonisüsteemi, võib käesoleva aruande põhjal pidada just seda, et tagada kontroll "System Idle Process"'i üle.

GasperSky Lab. jätkab oma tööd, sest on alust arvata, et tööülesandeid ning arvutustulemusi võidakse internetiühenduseta arvutite ning Microsohi vahel transportida ka flopiketaste formaadiandmete seas.

"See pole sugugi suurim põhjendatud laim, mis meie pihta on lennanud," oli Microsohi CEO Steve Balhner rahulik. "Ja me poleks ka sel juhul ainukesed - võtke näiteks Distributed.net või SETI@Home. Ja kui paljud nendes projektides osalejatest teavad, mida nende arvuti tegelikult arvutab?"

Kokkuvõtteks mainis Balhner, et ettevõtte üheks arendussuunaks on tõesti olnud paigaldusprotsessivabade ning kaugjuhitavate toodete väljatöötamine, kuid seda vaid .HET ideoloogia raames.

Kommentaare ei ole: