2000-02-10

Seadus vabastab ajateenijad ülikoolis õppimisest

Piigikogu muutis hariduskomisjoni tungival nõudmisel kõrgkoolide seaduse teksti nii, et see vabastab ajateenistuses olevad tudengid edasisest ülikoolis õppimisest.

Muudatus viidi sisse 2 poolthäälega, vastu oli 1 saadik ning ülejäänud 5 kohalolnut jäid erapooletuks.

Õppetööst edasisest osavõtmisest ning eksamite sooritamisest vabastatakse ajateenistuses, sise- või kaitseväetreeningasutustes viibivad tudengid. Samuti ei pea kõrghariduse omandamiseks võimeid ning teadmisi tõestama tundeng, kes on varem ajateenistuse läbinud.

Õppetööst vabastatud tudengile omistatakse ilma igasuguseid tingimusi esitamata doktorikraad 4 aasta möödumisel kõrgkoolis õpingute alustamisest ning sellele järgneva kolme aasta jooksul on õppeasutus kohustatud teda igal sünnipäeval meeles pidama vastuvõtuga rektori juures.

Haridusministeeriumi esindaja ütles meie ajakirjanikele, et vastav muudatus on kooskõlastatud ning sellele leidub toetajaid.

"See ongi point, mis tagab kõrghariduse neile tundengeile, kes püüdlevad nii vaimu- kui ka kehakultuuri poole, ega ole kindlad, kas nad suudavad peale ajateenistust edasi õppida või mitte," sõnas poolthääletanud hariduskomisjoni liider Video Valve.

Kommentaare ei ole: